DAFI z powodzeniem zastępuje systemy ogrzewania, wykorzystujące ogrzewacze pojemnościowe lub przepływowe o znacznie większych wymiarach i mocach.
ДАФИ успешно заменяет отопительные системы, отопление использованием емкостной или поток гораздо большего размера и мощности.
DAFI successfully replaces heating systems, heating using capacitive or a flow of much larger size and capacity.